Aplicar efectos

Neste apartado ímonos deter no menú Filtros. Aplicando filtros podemos conseguir unha ampla variedade de efectos. Podemos mellorar unha imaxe, distorsionala, conseguir efectos tridimensionais, artísticos...

Como aplicamos un filtro?

Posto que podemos aplicalo sobre unha imaxe ou sobre unha parte desa imaxe, é necesario realizar unha selección se só queremos aplicar o filtro a unha parte da imaxe.

A maioría dos filtros teñen unha visualización previa onde podemos ver os cambios que sufrirá a imaxe no caso de aplicarlle un determinado filtro.

Sen investir demasiado tempo, podemos obter as seguintes variacións dunha mesma imaxe:

 
pixelizada
venta_antiga_bordo
 Filtros > Desenfocar > Pixelizar   Filtros > Decor > Foto antiga + Difuminar bordos
venta orixinal
 
venta entelada

Filtros > Decor > Esquinas redondeadas

Filtros > Artítistico > Aplicar lenzo
 
mosaico
 
Filtros > Distorsións > Mosaico
Filtros > Detectar bordos > Bordo