Exportar o noso audio

Cando finalicemos todo o proceso de edición, xeraremos o ficheiro de son final, onde se combinarán todas as pistas. Para isto, debemos levar a cabo a exportación.

1. Para exportar, iremos ao menú Arquivo > Exportar.

2. Sairanos un cadro de diálogo onde poderemos especificar que formato eliximos para o noso arquivo: .mp3, .ogg, .acc...

A opción Exportar múltiple permite exportar cada pista nun ficheiro de son independente.