Reproducir sons

Unha vez que importamos o noso ficheiro de son, xa temos as pistas na interface do Audacity:

interface_completa

Se queremos escoitalo, podemos reproducir o son indo aos botóns de control:

botons_control

Para escoitar o son, prememos en Reproducir reproducir

O botón Gravar gravar permite realizar gravacións.

O botón Parar parar remata a gravación ou a reprodución.

O botón Pausa pausa detén a gravación ou a reprodución. Prememos aquí cando só queremos detela momentaneamente.